Storitve

V sodobnih družbah sveta se je znanje in poznavanje tujih jezikov močno razširilo in poglobilo tako pri posameznikih kot tudi pri večjih skupinah poslovnih partnerjev in sodelavcev različnih združenj ter institucij.
Dimenzija načina hitrega življenja in globalizacija pa terjata tudi svoj davek, zato lahko nezadostno in površno poznavanje posameznega jezika in s tem tudi kulturnega okolja posameznega naroda oz. države pripelje do neljubih situacij.
V združenju ABASA pomagamo posameznikom in poslovnim partnerjem pri premagovanju jezikovnih ovir pri vsakdanjem sporazumevanju in poslovanju.
Prepričani smo, da nas različni jeziki ne razdružujejo, temveč nas povezujejo in nam vsem ponujajo nove izzive in priložnosti za doseganje uspehov.