Reference

Vlada Republike Slovenije
Državni zbor RS
Evropska zveza civilnih vojnih invalidov
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Ministrstvo za obrambo RS
Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve RS
Ministrstvo za pravosodje RS
Ministrstvo za zdravje RS
Ministrstvo za okolje in prostor RS
Ministrstvo za lok. samoupravo in reg. razvoj RS
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS
Ministrstvo za gospodarstvo RS
Ministrstvo za kmetijstvo RS
Ministrstvo za izobraževanje in šport ZRJ
Vrhovno sodišče RS
Vrhovno sodišče Republike Makedonije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo R Makedonije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo R Srbije

ZPIZ RS
Društ vo makedonsko-slovnskega prijateljstva
Slovenska znanstvena fundacija


Atelier, IM, d. o. o.
Bayer Pharma, d. o. o.
Droga, d. o. o.
Fructal, d. d.
Glasbena šola Postojna
Goodyear, d.o.o.
Henkel Slovenija, d.o.o.
Hotel Creina, Kranj
Kimi, d.o.o.
Kolinska, d.d.
Kolpa, d. o. o.
Korona, d. o. o.
Krka, d. d.
Lek, d. d.
Ljubljanske mlekarne, d. d.
Merkur, d. d.
Rastlinjaki Schwarzmann, d. o. o.
Riko, d. d.
Mercator, d. d.
Moda IN... (modna revija)
MTV Adria d.o.o.
Saturnus embalaža, d.o.o.
Sava Tires, d. d.
Schwarzkopf, d.o.o.
Slovensko narodno gledališče, Nova Gorica
Tobačna tovarna, d.d.
Tosama, d.o.o.
Zveza primorskih glasbenih šol
in drugi.