eNEET Rural eLearning: Входящ тест

Тестът за определяне на входящото ниво на обучаемия включва няколко кратки въпроса с предварително определени отговори. Той ви помага да разберете кой курс на обучение в платформата е най-подходящ за вас въз основа на сегашните ви познания и компетенции. Тестът ще даде препоръка, която е само информативна. Можете във всеки момент да решите да започнете курс, различен от този, който препоръчва тестът.
Моля, обърнете внимание, че ние не събираме каквато и да е информация чрез теста. Отговорите не се съхраняват на този сървър и не можем да получим достъп до тях по никакъв начин.