Jezikovne drobtinice slovenskega jezika

Kaj je prav: Kolumbovo jajce ali kolumbovo jajce?
Svojilni pridevniki iz lastnih imen se lahko z veliko začetnico pišejo, kadar zaznamujejo duhovno rast (Pitagotov izrek, Ohmov zakon, Ludolfovo število). Podobno velja tudi za zveze s prenesenim pomenom (Ahilova peta – ranljivost; Kolumbovo jajce – domiselna rešitev; Sizifovo delo – neučinkovito delo), te primere pa pogosteje pišemo z malo začetnico.
Pridevniki na –ov/-ev, -in ne zaznamujejo vedno svojine, temveč tudi vrsto (lipov čaj, natrijev klorid). Tudi če so izpeljani iz lastnih imen, jih je priporočljivo pisati z malo začetnico, če taki pridevniki pomenijo vrstnost (imena rastlin, bolezni, delov telesa, tehničnih izumov): npr. marijini laski, parkinsonova bolezen, adamovo jabolko, voltov člen, martinova peč. Podobno velja tudi v zvezah s prenesenim pomenom: kolumbovo jajce, sizifovo delo.
Pravilno je torej tako Kolumbovo jajce kot tudi kolumbovo jajce – pomembno je le, da je težava rešena.
   
Kaj pomeni beseda MENTRGA?
Mentrga je leseno korito na štirih nogah, pokrito s plohom. V preteklosti so v mentrgi mesili kruh, pokrito pa so lahko uporabljali tudi za mizo (gl. sliko).