Izobraževalni tečaji o poklicih v kmetijstvu so posebej oblikovani za eNEETe, ki imajo srednješolske kvalifikacije in zanimanje za podjetništvo, vključno s potencialnimi podjetniki. Vsaka učna pot ima različne stopnje zahtevnosti; teme, ki so vključene v module, so bile izbrane, prilagojene in zasnovane na podlagi zahtevanega znanja in kompetenc ciljne skupine.