Курсовете "Агро-професионални умения" са специално предназначени за безработни младежи със средно образование и интерес към предприемачеството, включително потенциални предприемачи. Всеки модул има различно ниво на трудност; темите, включени в модулите са избрани въз основа на необходимите знания и компетенции на целевата група.