Курсовете "Базови умения" са специално разработени за безработни младежи, които не са завършили гимназия, но са решени да се обучават и да се квалифицират. Всеки модул има различно ниво на трудност; темите, включени в модулите са избрани въз основа на необходимите знания и компетенции на целевата група млади хора.