Базови умения за начинаещи

Придобийте основните умения за комуникация, производителност и решаване на проблеми, необходими за следващата ви работа.

Базови умения за напреднали

Придобийте основните умения за комуникация, производителност и решаване на проблеми, необходими за следващата ви работа, както и лидерски компетенции

Базови умения за професионалисти

Придобийте основните умения за комуникация, производителност, решаване на проблеми и лидерски умения, необходими за следващата ви работа, както и някои основни понятия за бизнеса и селското стопанство